Artikeln publicerades 15 oktober 2019

Familjehem och jourhem sökes

Det finns barn och ungdomar som behöver någonstans att ta vägen när de av olika anledningar måste lämna sin egen familj.

Som familjehem tar du emot ett barn eller ungdom som en familjemedlem under en längre eller kortare period under uppväxttiden. Som jourhem är du beredd att ta emot ett barn eller ungdom mer akut under tiden socialtjänsten utreder vad som är bäst för barnet på längre sikt.

Det finns inga formella krav på hur ett familjehem/jourhem ska se ut. Familjen ska fungera väl och det ska finnas tid och utrymme (såväl känslomässigt som fysiskt och ekonomiskt) att ta emot ett barn i hemmet. Socialtjänsten utreder om en familj är lämplig genom samtal, hembesök och intervjuer. Även utdrag från socialregister, polisregister, kronofogden och försäkringskassan görs.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Rydholm, socialsekreterare i Vaxholms stad

E-post: per.rydholm@vaxholm.se