Artikeln publicerades 5 mars 2021

Fas 2 av vaccineringen inleds vecka 10

Under vecka 10 inleds fas 2 av vaccineringen mot covid-19 i region Stockholm och den börjar med de allra äldsta. Från och med måndag 8 mars skickas informationsbrev ut till alla som fyllt 80 år. I brevet finns all information om hur man gör för att boka vaccinering.

Sedan i januari är vaccinationerna mot covid-19 igång och torsdag 4 mars hade 568 031 personer i Sverige fått minst en dos av vaccinet.

Fas 1 snart klar

På äldreboenden (SÄBO) i Vaxholm har alla boende som vill fått sina båda vaccinationsdoser. Personalen inom vård- och omsorg i Vaxholm fick dos nummer två fredag 26 februari.

Just nu pågår vaccinering för alla med hemsjukvård (hemtjänstbrukare med omsorgsinsatser). Hittills har region Stockholm vaccinerat över 65 procent av alla med hemsjukvård. Också i Vaxholm pågår vaccineringen av hemtjänstbrukare och deras sammanboende.

80-plus från vecka 10

Under vecka 10 inleds vaccineringen av gruppen äldre från 65 år och uppåt som inte bor på äldreboende eller har hemtjänst, även kallad fas 2. Den gruppen kommer i Stockholmsregionen att kallas genom informationsbrev i omgångar med de allra äldsta först.

Från och med måndag 8 mars skickas informationsbrev i omgångar ut till regionens cirka 100 000 personer födda 1941 eller tidigare och som ännu inte är vaccinerade. I brevet finns information om hur man bokar tid för vaccinering. Region Stockholm räknar med att alla brev ska vara utskickade inom två veckor.

Därefter fortsätter utskicken med informationsbrev till övriga i gruppen 65 år och äldre.

Fotsätt minska smittspridningen

Samtidigt med vaccineringen så ökar smittspridningen i Stockholms län. Därför är det viktigt att vi alla tar ansvar och följer rekommendationerna ännu en tid.

  • Tvätta händerna ofta i minst 20 sekunder med tvål.
  • Håll avstånd till andra.
  • Umgås bara med dem du bor med.
  • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
  • Undvik onödiga resor.
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer där det finns risk för trängsel (till exempel i butiker eller hos frisör).

Mer information:

Läs mer om vaccinationsplanerna, tidsplanen och de olika prioriteringsgrupperna i region Stockholm:

1177 Vårdguiden Stockholm, Vaccin mot covid-19 Länk till annan webbplats.