Artikeln publicerades 12 april 2021

Fiskeförbud fram till 15 juni

Just nu och fram till 15 juni råder fiskefredning i flera av kommunens vatten, vilket innebär att det är förbjudet att fiska. Meningen är att till exempel gädda, abborre och gös ska få växa och kunna öka i antal.

Fiskefredningen gäller i Siviken samt vattenområdet innanför broarna.

Grunda vikar är ofta hårt pressade av exploatering med mänsklig påverkan som bryggor, kajer och bebyggelse. Det är en av anledningarna till att många fiskarterna har minskat i antal de senaste åren.

Inventeringar av fisk och vattenvegetation i Siviken och Killingeviken under 2019 och 2020 visade bland annat att:

  • Killingevikens inre del är av stor betydelse som lek- och uppväxtområde för abborre, gädda och karpfisk.
  • Siviken är en relativt skyddad och lågexploaterad miljö med vassar och vegetationsrika grundområden som lek-, uppväxt- och födosöksområde för flera fiskarter.

Fiskefredning ger chans att leka

Vaxholms stad har nu tillsammans med samtliga fiskerättsinnehavare godkänt fiskefredning av Siviken och Killingsvikens inre del under den känsliga tiden 1 januari – 15 juni. Under den tiden råder det förbud mot att fiska.

Fiskefredning ger fiskarna en chans att leka utan yttre störningar och fiskynglen får möjlighet att växa upp utan risk att fastna på kroken. På senare år har både gädda, abborre och gös minskat i antal och fiskefredning är ett sätt att stärka arterna igen.

Fiskeförbudet gäller inte för strömming.

Mer information:

Havs- och Vattenmyndigheten, stärkt skydd längs ostkusten Länk till annan webbplats.

För frågor om fiskefredningen kontakta Vaxholms stads hållbarhetsenhet, e-post hallbarhet@vaxholm.se