Artikeln publicerades 13 september 2019

Fördjupade utredningar av kajerna i centrala Vaxholm

Under vintern och våren 2019 gjordes en geoteknisk undersökning av kajerna i Söderhamnen och Österhamnen – från gästhamnen fram till Cronhamnsplan. Kajerna byggdes 1968 med en förväntad livslängd på 50 år, och det senaste året har sättningar i marken på närliggande gator indikerat behov av renovering.

Vårens geotekniska undersökning visar att det finns ett omfattande behov av att åtgärda kajerna.

På kommunstyrelsens möte i maj fattades därför beslut om att inleda ett investeringsprojekt för att möjliggöra renovering av kajerna under de kommande åren.

Sedan i maj har olika fördjupade utredningar gjorts, bland annat kompletterande hållfasthetsberäkningar och undervattenscanning av botten vid kajerna.

Undersökningarna bekräftar att stora åtgärder är nödvändiga.

Under hösten pågår nu ett arbete för att se hur och när renoveringarna ska genomföras för att minska påverkan för de verksamheter som finns vid kajerna.

Renovera med så lite störningar som möjligt

Det kan komma att bli aktuellt med mindre avstängningar och begränsad framkomlighet under vissa perioder. Avsikten är att genomföra renoveringsarbete med så lite störning som möjlighet på båt- och biltrafik, och arbetet kommer därför spridas över flera år.

Det är ingen fara för allmänheten att vistas på kajerna. På de platser där det blir aktuellt med åtgärder kommer området stängas av för att garantera säkerheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Tekniska enheten i Vaxholms stad

E-post: tekniska@vaxholm.se