Artikeln publicerades 21 september 2020

Förhållningsregler för idrott inomhus

Nu när inomhussäsongen dragit igång i kommunens idrottshallar har tydliga förhållningsregler tagits fram för att kunna idrotta inomhus och minska risken för smittspridning.

Det är Folkhälsomyndighetens rekommendationer som ligger till grund för Vaxholms stads förhållningsregler vid inomhusidrott. De har tagits fram för att idrottsutövande ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Förhållningsreglerna är uppdaterade 2020-11-25 för att följa de nu gällande lokala restriktionerna för Stockholms län.

Idrott utan publik

Med hänvisning till föreskriften om max 8 personer vid allmänna sammankomster kommer publik inte att tillåtas i samband med träning, match eller annan aktivitet inom Campus Vaxholm.

Endast utövare och nödvändiga funktionärer medverkar vid aktiviteter. Om detta inte efterlevs kan Vaxholms stad komma tvingas att vidta åtgärder såsom att stänga hallar eller begränsa verksamheten.

Reglerna finns också anslagna i de olika lokalerna på Campus i Vaxholm och gäller tills vidare.

Regler för föreningsidrott

 • Fram till sista januari 2021 ska verksamhet för unga över 16 år och vuxna ställas in
 • Max 50 personer får vistas i respektive hall vid ett och samma tillfälle
 • Endast utövare, ledare och personal med direkt koppling till en grupp eller hall får vistas i lokalerna
 • I möjligaste mån byter man om och duschar hemma
 • Har man ett tilldelat omklädningsrum tar man sig dit direkt och väntar inte i entréområdet
 • Efter avslutat pass ska hallen lämnas så fort som möjligt så att nästa grupp kan gå in
 • Anordnande föreningen ansvarar för att förhållningsregler, rekommendationer och föreskrifter följs.

Ishallen – allmänhetens åkning

 • Fram till sista januari 2021 är samtliga pass inställda.

Regler som gäller alla

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter
 • Stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande
 • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt
 • Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten
 • Hosta i armvecket
 • Undvik att röra ansiktet med händerna
 • Dela inte vattenflaskor, handdukar och liknande som kan överföra saliv
 • Håll generellt avstånd om minst 1,5 meter

Det är av största vikt att vi alla tillsammans visar respekt för de uppsatta reglerna!