Artikeln publicerades 22 januari 2021

Förlängda coronarestriktioner från 25/1

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu presenterat vilka restriktioner och rekommendationer som ska gälla från och med 25 januari. Alkoholstoppet och begränsningar på restauranger blir kvar liksom stängda idrottsanläggningar för vuxna och munskydd i kollektivtrafiken. Däremot får yngre börja träna igen både utomhus och inomhus och gymnasier får delvis undervisa eleverna på plats.

Under torsdagen presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten under en gemensam pressträff vilka restriktioner och rekommendationer som ska gälla efter söndag 24 januari när de tidigare tillfälliga åtgärderna upphör. De flesta av åtgärderna förlängs nu i två veckor till 7 februari.

I fortsättningen kommer regeringen och Folkhälsomyndigheten att uppdatera restriktioner och rekommendationer varannan vecka utifrån det aktuella smittläget.

Stefan Lövén sammanfattade vad som nu gäller:

  • Rekommendationen om distansarbete inom de statliga myndigheterna förlängs fram till 7 februari.
  • Arbetsmiljöverket får i uppdrag att göra en riktad tillsyn med fokus på arbetsplatser och branscher som är särskilt utsatta för smittspridning.
  • Det så kallade ”alkoholstoppet” på restauranger efter klockan 20.00 förlängs till 7 februari och maxantalet på 4 personer per sällskap på restauranger fortsätter.
  • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner till att verksamheter som allmänheten har tillträde till, och som inte är nödvändiga ska hållas stängda fram till 7 februari. Fritidsverksamhet för unga födda 2005 eller senare är undantagna.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid kommer att fortsätta att gälla våren ut.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolans fjärr- och distansarbete förlängs men justeras så att undervisning ska ske i kombination med både fjärr- och distansundervisning och närundervisning på plats i skolan.
  • Eftersom fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling uppmanas offentliga aktörer att därför snarast möjligt återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, om desom kan genomföras utan ökad risk för smittspridning. Föreskrifter och allmänna råd bör följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt.

Vaxholms stad planerar nu lokalt och i samarbete med regionen och övriga kommuner i Stockholm vad besluten kommer att innebära. Vi återkommer här på www.vaxholm.se med information lokala åtgärder så snart det är beslutade.