Artikeln publicerades 4 februari 2021

Förlängda coronarestriktioner från 8/2

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu presenterat vilka restriktioner och rekommendationer som ska gälla från och med 8 februari. Alkoholstoppet på restauranger blir kvar liksom stängda idrottsanläggningar för vuxna. Oron för en tredje smittvåg gör också att regeringen uppmanar alla som kan arbeta hemma att göra det till och med 31 maj.

Även om smittläget i Sverige har stabiliserats något så ligger det fortfarande på en hög nivå och sjukvården är fortfarande tungt belastad. Därför förlängs nu flera av de tillfälliga regler och restriktioner som råder.

Under torsdagen presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten vad som gäller efter söndag 7 februari när flera av de tidigare tillfälliga åtgärderna upphör.

En nyhet är att inte bara barn upp till 15 år utan även ungdomar i gymnasieålder, det vill säga ungdomar födda 2002 och senare, nu får börja med idrott och andra fritidsaktiviteter igen både utomhus och inomhus.

Restriktioner från måndag 8 februari:

  • Rekommendationen om distansarbete inom de statliga myndigheterna förlängs fram till 31 maj. Regeringen vädjar till Sveriges arbetsgivare att alla de som kan jobba hemma bör jobba hemma.
  • Det så kallade ”alkoholstoppet” på restauranger efter klockan 20.00 förlängs till 14 februari, avsikten är att förlänga detta till 28 februari och att efter det har kvar restriktionen om ”alkoholstopp” från klockan 22.00. Maxantalet på 4 personer per sällskap på restauranger fortsätter.
  • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner till att verksamheter som allmänheten har tillträde till, och som inte är nödvändiga ska hållas stängda. Fritidsverksamhet för unga födda 2002 eller senare är undantagna.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid kommer att fortsätta att gälla våren ut.
  • Eftersom fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling har offentliga aktörer uppmanats att snarast möjligt återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Nu utökas den uppmaningen till att också gälla ungdomar i gymnasieåldern, det vill säga födda 2002 och senare. Verksamheterna bör fortfarande följa föreskrifter och allmänna råd för att inte öka smittspridningen.
  • Ett inreseförbud gäller sedan 25 januari för resor till Sverige från länder utanför EU- och Schengenområdet och för resor från Storbritannien, Danmark och Norge. Från och med den 6 februari skärps kraven så att alla utländska medborgare som vill resa in i Sverige, oavsett vilket land de reser ifrån, måste visa upp ett negativt covid-19-test vid inresa.

Regeringen lägger också en rad förslag som handlar om hur pandemilagen ska kunna användas framöver. Det handlar till exempel om särskilda regler för ”fjärrtrafiken” i kollektivtrafiken och om möjligheten att snabbt kunna stänga vissa verksamheter. Ett annat förslag handlar om att skapa mer ändamålsenliga regler kring allmänna sammankomster så att det under vissa förutsättningar ska kunna vara tillåtet att samla fler än 8 personer.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerligt att uppdatera restriktioner och rekommendationer utifrån det aktuella smittläget.

Vaxholms stad planerar nu lokalt och i samarbete med regionen och övriga kommuner i Stockholm vad besluten kommer att innebära. Vi återkommer här på www.vaxholm.se med information lokala åtgärder så snart det är beslutade.

illustration av coronavirus