Artikeln publicerades 15 januari 2021

Förlängd distansundervisning i Kronängsskolan

Vaxholms stad har beslutat om att förlänga fjärr- och distansundervisning för årskurs 8 och 9 i Kronängsskolan till och med 24 januari. Syftet är att minska smittspridningen.

Årskurs 8 och 9 i Kronängsskolan har haft delvis fjärr- och distansundervisning från 12–15 januari vilket nu förlängs till 24 januari. Beroende på smittläget kan åtgärderna komma att förlängas ytterligare.

Syftet är att minska risken för trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. Utöver denna åtgärd har skolan vidtagit flera förebyggande åtgärder för att förbättra inomhusmiljön.

Årskurs 7 fortsätter undervisning på skolan enligt ordinarie schema.

Berörda elever och deras föräldrar har fått mer utförlig information kring vad som gäller.

 

Bakgrund: Möjlighet till distansundervisning

Regeringen har beslutat om att ge högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet under pandemin, med möjlighet till distans- och/eller fjärrundervisning som för att minska smittspridningen.

Det är alltså inte en allmän rekommendation utan en möjlighet för skolorna. Eftersom det är viktigt att så långt som möjligt hålla grundskolorna öppna för elevernas bästa bör distansundervisning användas med stor försiktighet.