Artikeln publicerades 4 juni 2021

Förslag på framtida kaj presenteras

Under Kommunstyrelsens sammanträde torsdag 3 juni antogs ett programförslag på hur Vaxholms kajer skulle kunna se ut i framtiden. Under sommaren kan allmänheten ta del av förslaget och komma med synpunkter.

Gestaltningsförslaget har tagits fram av Vaxholms stad i samarbete med landskapsarkitekter och ljusdesigner och innehåller två olika förslag. Dels ett ”basförslag” som säkrar kajens funktion och ett mer utbyggt ”maxförslag” med en övergripande plan för hela kajområdet och området intill kajen. Inför det utbyggda förslaget har Vaxholms stad ansökt om statlig medfinansiering från Trafikverket.

Torsdagen 3 juni fick Vaxholms stad besked om att Trafikverket beviljat det sökta ekonomiska stödet i form av ett stadsmiljöavtal. Avtalet kan totalt kan ge över 185 miljoner kronor. Därmed kan stadsbyggnadsförvaltningen nu arbeta vidare med programförslagets maxalternativ.

En levande hamnmiljö

I förslaget finns analyser över dagens verksamheter och miljö på kajen. Här presenteras bland annat förslag för att skapa bra trafik- och rörelsestråk, grönska, belysning, sittmöjligheter, tillgänglighet till vattnet och bästa möjliga utsikt.

Under sommaren presenteras nu gestaltningsförslaget för allmänheten och för olika intressegrupper så att alla kan ta del del av förslaget och komma med synpunkter.

Förutom här på Vaxholms stads webbplats kommer förslaget också att presenteras på anslagstavlor på kajen. Under perioder kommer sommarjobbare att finnas på plats på kajen för att ta emot förslag från allmänheten.

I början av hösten ska beslut fattas om hur kajen ska se ut i framtiden och före årsskiftet ska renoveringsarbetet inledas.

Här hittar du program Pdf, 11 MB.förslaget Pdf, 11 MB.

Mer information:

Läs mer om renoveringen på kajen

Läs mer om statligt stöd från Trafikverket

Frågor och synpunkter kan skickas till e-post: tekniska@vaxholm.se