Artikeln publicerades 6 juli 2020

Förslag till ny avfallsplan 2021 - 2030

Det finns ett förslag till ny avfallsplan för Vaxholms stad. Den nya avfallsplanen kommer att ersätta den nuvarande avfallsplanen, som löper ut vid årets slut, och kommer att gälla för perioden 2021 – 2030.

Avfallsplanen visar riktningen för arbetet inom avfallsområdet så att kommunen kan uppfylla nationella, regionala och lokala mål och i slutänden bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Planen har särskilt fokus på att förebygga avfall och minska avfallsmängderna. Den ska även ligga till grund för kommunens och andra aktörers arbete inom avfallsområdet, exempelvis vid planering av nya områden, prövning av bygglov och arbete med att minska nedskräpning.

Avfallsplanen vänder sig till alla som bor och verkar i Vaxholms stad och omfattar det avfall som uppkommer inom kommunens gränser. Särskilt fokus läggs på det avfall som kommunen ansvarar för, det vill säga både avfall som uppstår i hushåll, avfall i kommunens egna verksamheter och visst avfall som uppstår i andra verksamheter.

I den nya planen finns sex övergripande målområden med underliggande mål som gäller fram till 2030:

  • Uppkomsten av avfall ska förebyggas.
  • Matsvinn ska minimeras och matavfall ska nyttjas som en resurs.
  • Material ska cirkulera.
  • Kretslopp ska vara giftfria.
  • Nedskräpning ska förebyggas.
  • Det ska vara lätt att göra rätt.


Roslagsvatten har på uppdrag av Vaxholms stad tagit fram förslag till avfallsplan.

Möjlighet till synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på den föreslagna avfallsplanen.

Förslaget visas upp mellan den 6 juli och 24 augusti 2020, då du har möjlighet att lämna synpunkter på planen.

Förslaget finns att ladda ner på den här sidan men visas också i entrén till i kommunhuset på Eriksövägen 27, under ordinarie öppettider samt på biblioteket.

Eventuella synpunkter på förslaget kan lämnas via brev eller e-post och ska senast ha inkommit den 24 augusti 2020 till:


Skicka synpunkter via E-post Roslagsvatten

eller posta synpunkter till adress:
Roslagsvatten AB
Avfall och miljölogistik
Box 437
184 26 Åkersberga

Bilagor förslag till ny avfallsplan:

Avfallsplan Vaxholms stad inledning del 1 Pdf, 6.6 MB.

Avfallsplan Vaxholms stad vison mål del 2 Pdf, 14.3 MB.

Avfallsplan Vaxholms stad handlingsplan del 3 Pdf, 787.5 kB.

Bilaga 1 uppföljning av föregående plan Pdf, 284.4 kB.

Bilaga 2 nulägesbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Bilaga 3 framtida insamlingssystem och avfallsmängder Pdf, 376.2 kB.

Bilaga 4 styrmedel Pdf, 237.1 kB.

Bilaga 5 nedlagda deponier Pdf, 286.9 kB.

Bilaga 6 miljöbedömning - undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 259.1 kB.

Bilaga 7 samrådsredogörelse Pdf, 96.2 kB.

Bilaga 8 ordlista Pdf, 202.9 kB.