Artikeln publicerades 7 oktober 2021

Fortsätt att stanna hemma om du har symtom

I region Stockholm rapporteras om ett nära nog oförändrat smittoläge mellan veckorna 38 och 39. Däremot hade Vaxholm enligt statistiken för vecka 39 fler konstaterade fall av covid-19 är på länge (21 personer). Därför vill vi påminna om att det är viktigt att stanna hemma om du har symtom och ovaccinerade bör fortsätta att hålla avstånd och undvika kontakt med personer 70+ eller i riskgrupp.

Vi har ännu inte lämnat coronapandemin helt bakom oss. Det fortfarande är viktig att följa råden från Folkhälsomyndigheten:

  • Vaccinera dig med två doser.
  • Stanna hemma om du har symtom, även milda och testa dig för covid-19 (även om du är vaccinerad).
  • Kolla upp vilka rekommendationer som gäller vid utlandsresa.
  • För ovaccinerade gäller också att fortsätta att hålla avstånd, undvika trängsel och undvika kontakt med personer som är 70 år eller äldre eller i annan riskgrupp.

Flest smittade i högstadieålden

Smittskydd Stockholm betonar att det fortfarande är viktigt att få upp vaccinationsgraden med både dos 1 och 2.

Efter höstlovet (som infaller vecka 44) börjar vaccineringen för barn i åldersgruppen 12–15 år och i de äldsta åldersgrupperna har också vaccinering med dos 3 inletts.

I Vaxholm är vaccinationsgraden bland de högsta i regionen. Här är över 80,05 procent (vecka 38) av alla över 18 år fullvaccinerade jämfört med snittet i regionen som är 72,2 procent.