Artikeln publicerades 19 februari 2021

Fortsatt distansundervisning för årskurs 7 i Kronängsskolan

Årskurs 7 på Kronängsskolan kommer att ha distansundervisning även under vecka 8 fram till sportlovet. Beslutet grundar sig i fortsatt hög sjukfrånvaron och bekräftad smitta i årskursen. Elever och vårdnadshavare har informerats och vi påminner alla med symtom att söka provtagning för covid-19.

Sedan måndag 15 februari har elever i årskurs 7 på Kronängsskolan fjärr- och distansundervisning vilket nu förlängs fram till 26 februari då sportlovet börjar. Distansundervisningen kan komma att förlängas ytterligare eller utökas efter lovet beroende på hur smittoläget utvecklas.

Skolledningen har kontinuerlig dialog med Smittskyddsläkare.

Övriga årskurser i Kronängsskolan kommer att ha närundervisning på plats i skolan.

Testa dig om du har symtom

Eftersom risken för smitta är hög i hela samhället vill vi passa på att påminna om att det fortfarande är väldigt viktigt att följa rekommendationerna. Alla som har symtom bör stanna hemma och dessutom testa sig för covid-19.

Läs här om hur det går till:

1177 Vårdguiden, Lämna prov för covid-19 Länk till annan webbplats.

Lärare och annan personal får särskild provtagning för personer inom samhällsviktig verksamhet.

Motverka en tredje smittvåg

Det är fortfarande viktigt att följa restriktionerna:

  • håll avstånd
  • tvätta händerna
  • stanna hemma om du har symtom

Vi har alla ett ansvar för att försöka minska smittspridningen.