Artikeln publicerades 2 februari 2021

Fritidsgården öppnar igen 3/2

Onsdag 3 februari öppnar fritidsgården i Storstugan igen för Kronängsskolans elever. För att minska risken för smittspridning krävs föranmälan och maxantalet i lokalen är 16 personer.

Eftersom smittspridningen i Stockholms län just nu ligger på en stabil nivå så kommer fritidsgården i Storstugan att öppna.

För att inte blanda olika grupper av ungdomar av smittspridningsskäl är fritidsgården tills vidare bara öppen för elever från Kronängsskolan.

Öppettider:

Onsdag och torsdag 17.00–19.00.

Fredag 17.00–23.00.

Följande regler gäller:

  • Anmäl dig med namn och klass via ett DM på Instagram @vaxholmsfritidsgard. Personalen bekräftar om du får en plats.
  • God handhygien, vi tvättar händerna när vi kommer in på fritidsgården.
  • Vi håller avstånd till varandra.
  • Besökare som känner sig sjuk eller har symtom ska stanna hemma och kommer nekas att delta.
  • Besökare som haft bekräftad covid-19, eller har gjort ett antikroppstest som visar att man har antikroppar mot sjukdomen, deltar på samma premisser som övriga deltagare.
  • Personalen kommer regelbundet att sprita handtag, biljardköer, cafédisk och liknande ytor.

För att vi ska kunna ha fritidsgården öppen på ett säkert sätt är det viktigt att alla hjälps åt och respekterar reglerna.