Artikeln publicerades 4 september 2019

Gå en anhörigutbildning

Demensteamet i Vaxholms stad bjuder in till utbildning för dig – make/maka, sambo, barn, granne eller god vän som vårdar en närstående med en demenssjukdom.

Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen med olika teman. Då vi eftersträvar kontinuitet och stabilitet för samtliga deltagare är det angeläget att du kan delta vid samtliga tre kurstillfällen, som kan ses som en sammanhängande serie av kunskap om och förståelse för personer med demenssjukdom.


Datum/tid: 7, 14 och 28 oktober kl. 17–19

Plats: Träffpunkt Kanonen, Hamngatan 50

Anmälan: Senast 27 september till silviasyster Susanne Lindqvist, telefon 08-541 709 86, e-post susanne.lindqvist@vaxholm.se eller till anhörigkonsulent Gunilla Sävenmark, telefon 08- 522 426 53, e-post gunilla.savenmark@vaxholm.se