Artikeln publicerades 8 december 2015

Goda resultat för eleverna i Norrbergsskolan

Skolverkets nationella statistik som presenterades i förra veckan visar att eleverna som gick ut åk 9 i Norrbergsskolan vårterminen 2015 hade mycket goda resultat.

96 procent var behöriga till något nationellt gymnasieprogram och meritvärdet var 244 (max 340). Detta kan jämföras med 225 i riket och 239 i Stockholms län. I de nationella proven hade dessutom alla elever som lägst betyget godkänt i engelska. I svenska var motsvarande siffra 96 procent och i matematik 90 procent.