Artikeln publicerades 2 maj 2019

Hamngatan blir gågata

Med start 1 juni blir en del av den centrala Hamngatan i Vaxholm bilfri. Gågatan gäller fram till 31 augusti.

Nämnden för teknik, fritid och kultur har beslutat att nedre delen av Hamngatan, från Rådhusgatan fram till Söderhamnsrondellen, blir gågata under perioden 1 juni till 31 augusti. Försöket med gågata inleddes 2015 och responsen bland Vaxholmsbor, besökare och turister har generellt varit väldigt positiv i de utvärderingar som har gjorts.

Likt tidigare år utökas antalet cykelställ och gågatan smyckas med blommor och parkbänkar för att skapa ett inbjudande och trevligt gaturum. Biltrafik kommer att tillåtas för leverans till butiker och gågatan anpassas för att rymma parkeringsplatser för rörelsehindrade samt framkomlighet för utryckningsfordon.