Artikeln publicerades 24 februari 2016

Hamngatan blir gågata i sommar igen

Förra sommaren genomfördes ett lyckat försök med att göra en del av den centrala Hamngatan i Vaxholm bilfri. Nu upprepas satsningen. Nämnden för teknik, fritid och kultur har beslutat att en del av Hamngatan blir gågata från och med mitten av april till sista september 2016.

Vid senaste mötet i nämnden för teknik, fritid och kultur beslutades att nedre delen av Hamngatan, från Rådhusgatan fram till Söderhamnsrondellen, blir gågata under perioden 15 april till sista september. Det innebär både en upprepning och en förlängning av ett försök som inleddes föregående sommar, då försöket pågick från mitten av juni till sista augusti. Responsen blev positiv både bland vaxholmsbor, besökare och turister som ingick i utvärderingen.

-Därför går vi nu vidare, säger Malin Forsbrand (c), ordförande för nämnden för teknik, fritid och kultur. Vi vill utveckla Vaxholms centrum, göra det mer inbjudande, grönare och trevligare att röra sig i. Det tror vi är bra både för vaxholmsbor, besökare, handel och besöksnäring.

Hamngatan i Vaxholm är ett viktigt besöksmål med ett etablerat butiksstråk och goda förutsättningar för mötesplatser. I år, liksom föregående år, kommer fler cykelställ på plats och gågatan smyckas med blommor och parkbänkar, för att skapa ett inbjudande och trevligt gaturum.

Hösten 2015 genomfördes flera utvärderingar av försöket. En digital enkät öppnades på kommunens webbplats och vid sidan av det tillfrågades särskilt organisationer, bostadsrättsföreningar och handlare utmed gatan om upplevelsen av provtiden. De sammanlagda enkätsvaren visar att 60 procent tyckte att försöket var bra. Bland näringsidkare var siffran 70 procent. En rad förbättringsförslag kom också in och flera av dessa tar man hänsyn till inför årets försök. I planeringen kommer man särskilt beakta att gågatan inte ska orsaka trafikproblem på andra gator, och ordna en tydligare omdirigering av trafik.

Gågatan kommer under sommaren tillåta biltrafik för leverans till butiker och kommer även att rymma parkeringsplatser för rörelsehindrade.