Artikeln publicerades 23 januari 2023

Hur ska Vaxholms centrum utvecklas?

Utvecklingen av Vaxholms centrum en fråga som engagerar. Nu pågår ett arbete med att ta fram en strategi och en handlingsplan kring centrumutveckling. Alla intresserade i Vaxholm är välkomna att delta.

Småstadskänslan i Vaxholm med butiker och restauranger i kombination med äldre bebyggelse och skärgårdsmiljö uppskattas av såväl boende som besökare. Men hur gör vi för att Vaxholm ska utvecklas till en levande, hållbar och attraktiv skärgårdsstad året runt? Hur vill du att Vaxholms centrum ska utvecklas?

Ta fram en handlingsplan

I mars 2022 gav kommunstyrelsen näringslivsberedningen i uppdrag att, i dialog med näringslivet, ta fram en strategi och handlingsplan som besvarar just den frågan.

Processledare för centrumutvecklingen är Linda Wahlström, som vid sidan om sin anställning som processledare för Vaxholms stad, även själv driver verksamhet i centrum.

Linda Wahlström intervjuar nu företrädare för näringsliv, fastighetsägare, föreningsliv, medborgare i olika åldrar, tjänstepersoner och politiker i Vaxholms stad för att samla in olika perspektiv på hur centrum upplevs idag och skapa en nulägesbeskrivning; Vad uppskattas, vad saknas, vad kan förbättras?

Nulägesbeskrivning ligger sedan till grund för strategiarbete som görs i grupper med olika fokusområden. Till sist tas en handlingsplan fram. Projektet pågår fram till våren 2024.

Vill du vara med?

Alla som vill vara med i arbetet, eller som har input att bidra med på annat sätt är välkomna att kontakta processledare Linda Wahlström, e-post: linda.wahlstrom@vaxholm.se, telefon: 08–541 708 12.

Foto: Jesper Wahlström

Mer information

Läs mer om projektet Vaxholms centrumutveckling.