Artikeln publicerades 28 februari 2020

Information om det nya coronaviruset

Vaxholms stad samverkar med Länsstyrelsen och med ansvariga myndigheter för att följa händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset. För uppdaterad information sök på Folkhälsomyndigheten.se eller på Krisinformation.se.

(Uppdaterad text 2020-03-02)

Det var runt årsskiftet som det nya coronaviruset (2019-nCoV) upptäcktes i Kina.

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fall av coronasmitta i Sverige hög men risken för allmän spridning i landet bedöms som låg.

Du som vill veta mer om viruset kan få svar på frågor och uppdaterad information på Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsmyndigheten - Frågor och svar om coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samlad information från myndigheter kring det nya coronaviruset presenteras löpande på Krisinformation.se:

Krisinformation.se - Myndigheterna om det nya coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du känner dig sjuk

Om du får influensaliknande symptom som muskelvärk, feber, trötthet och hosta ring 1177 så får du råd av en erfaren sjuksköterska om var och när du ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ska du som alltid ringa 112.

Information till invånare om coronaviruset på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolebarn och skolelever

Vi får många frågor kring barn och elever i förskolor och skolor.

Vaxholms stad följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer som säger att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning till att friska barn som kommer hem från en resa ska stanna hemma från skola eller förskola. Samma sak gäller för personal, oavsett i vilka områden de har rest.

Barn, elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska barnet, eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Vi respekterar den oro som många vårdnadshavare givit uttryck för. Om man själv väljer att hålla sitt barn hemma med anledning av coronaviruset registrerar vårdnadshavarna frånvaro enligt vanlig rutin i Skola24 och frånvaron blir då giltig.

Om du arbetar inom vården

På Vårgivarguiden finns information till dig som arbetar i vården:

Vårdgivarguiden om det nya coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.