Artikeln publicerades 15 april 2020

Inga tillstånd till marknader

Den 27 mars förbjöd regeringen folksamlingar med fler än 50 personer. Regeln gör att Vaxholms stad för närvarande inte kan ge tillstånd till användande av offentlig plats till exempel för marknader.

Tillstånd för användande av offentlig plats söks hos polisen med yttrande från Vaxholms stad. Kommunen kan i dagsläget inte tillstyrka användande av offentlig plats eftersom samlingar över 50 personer inte är tillåtet.

Med rådande regelverk är det därför inte möjligt för Vaxholms stad att ge tillstånd till nya etableringar som kräver allmän plats, som marknader, försäljning och liknande verksamhet där det är svårt att garantera att det inte kommer att samlas 50 personer eller fler.

Uteserveringar och befintliga verksamheter som vill utöka sin verksamhet över sommaren kommer fortfarande att kunna få tillstånd.

Evenemang som inte bedöms dra till sig mer än 50 personer kommer också att kunna beviljas tillstånd.

För frågor kontakta tekniska enheten tekniska@vaxholm.se