Artikeln publicerades 27 oktober 2022

Inget besked om nytt styre ännu

Vid valet i september röstade invånarna fram vilka partier de vill ska ingå i kommunfullmäktige och styra Vaxholms stad fram till nästa val 2026. Efter valet pågår nu samtal mellan politiska partier för att forma ett nytt styre i Vaxholm. Ännu finns inga besked om det politiska styret.

När partierna efter förhandlingar och samtal nått fram till ett beslut kommer partierna att kommunicera det, och Vaxholms stad kommer informera om det bland annat på externa webben, i kommunens tidning Viktigt i Vaxholm och i sociala medier.

Här kan du se hur mandatfördelningen ser ut efter valet 2022