Artikeln publicerades 19 mars 2021

Internationella skogsdagen 21/3

Söndag 21 mars infaller internationella skogsdagen. Det är FN som har inrättat dagen för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Passa på att fira dagen med en skogspromenad.

Ungefär 30% av jordens yta och 70% av Sverige består av skog. Skogen är en viktig livsmiljö för en mängd olika djur- och växtarter samtidigt men erbjuder även flera andra ekosystemtjänster som exempelvis luftrening, vattenrening och skugga. Skogen binder koldioxid och brukar kallas för världens lungor. Trots skogens stora betydelse fortsätter den globala avskogningen i ökande takt i världen. Avskogning leder bland annat till förlust av biologisk mångfald, ökenspridning och översvämningar. Förlusten av skogar påverkar även vårt klimat.

Skogen och de globala målen

Det globala mål som har störst koppling till skogen och dess resurser är mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald. Några av delmålen i mål 15 handlar om att stoppa avskogning, att brukar skogar hållbart samt att samla resurser för att finansiera bevarandet av den biologiska mångfalden.

Bevarande av skogar är även kopplat till flera andra globala mål som exempelvis Mål 6 – rent vatten och sanitet där skogen är viktig för marina ekosystem och nödvändiga för att filtrera och rena vårt vatten och Mål 7 – hållbar energi för alla där skogens som energiresurs bör brukas mer hållbart för att inte utarmas.

Hållbara skogar i Vaxholm

Årets tema för Internationella skogsdagen är restaurering av skogar. I Vaxholm har Vaxholms stad tagit fram riktlinjer för skogsförvaltning som ska främja ett hållbart brukande av kommunens skogar. För att fira internationella skogsdagen rekommenderar vi alla att ge er ut och njuta av träden. Ta en promenad i skogen och lyssna på fåglar, ta hjälp av ett förstoringsglas och titta på lavar som växer på träden, känn på olika sorters bark eller krama ett träd. Ta hjälp av Naturkartan Länk till annan webbplats. för att hitta en skog nära dig eller upptäck ett träd utanför din dörr.

Mer information:

Läs mer om det globala arbetet för världens skogar, FN livsmedel och jordbruk Länk till annan webbplats.

Barrskog