Artikeln publicerades 15 juli 2023

Inte störa inte förstöra – har du koll på allemansrätten?

På sommaren är många ute och njuter i naturen. Genom allemansrätten har vi i Sverige en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Rätten innebär samtidigt ett ansvar för natur och djurliv och en skyldighet att visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

I förlängningen bidrar allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa för alla i Sverige. Det gäller inte minst för oss i Vaxholm med gott om vackra naturområden.

Rätten till att röra sig fritt i naturen (allemansrätten) finns inskriven i en av Sveriges grundlagar (2 kap. 18 § regeringsformen). Många av oss upplever rätten att promenera, bada eller plocka bär- och svamp som en självklarhet men allemansrätten innebär inte bara rättigheter, utan också skyldigheter. Vi får inte störa och inte förstöra.

Av miljöbalken (7 kap. 1 §) framgår att alla som vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet.

Rätten att röra sig fritt gäller inte på tomter, planteringar eller andra områden där det finns risk att marken skadas. Du får inte heller beträda åkrar med växande gröda.

Kommunen kan, vid behov, begränsa allemansrätten genom lokala ordningsföreskrifter och lokala trafikföreskrifter. Det kan innebära att det till exempel inte är tillåtet att cykla eller rasta hunden i en park

Är du osäker på vad som gäller?

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats:

Naturvårdsverket, allemansrätten Länk till annan webbplats.