Artikeln publicerades 30 november 2022

I vår börjar arbetet i Resarö mitt

Just nu pågår förberedelser, planering och upphandling inför stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Enligt planeringen startar arbetet under våren 2023 med utbyggd gång- och cykelväg längs Överbyvägen.

Det planerade stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt ligger nu i startgroparna. Meningen är att bygga nya bostäder och förbättra trafiksituationen på centrala Resarö bland annat med utbyggda gång- och cykelvägar och en cirkulationsplats (rondell).

Nu under höst och vinter pågår bland annat upphandling av tekniska konsulter som ska ta fram ritningar och underlag för budget och tydligare tidsplan.

Enligt nuvarande planering kommer arbetet att starta med gång- och cykelvägen längs Överbyvägen under våren 2023. Trafiklösningarna beräknas vara helt klara under 2025.

Vägkorsningen i Resarö mitt