Artikeln publicerades 8 maj 2020

Jobb med bemanning på äldreboendet

Uppmaningen att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom har gett hög frånvaro bland annat inom äldreomsorgen. Möt Niklas Engblom, biträdande verksamhetschef på Vaxholms äldreboende, som lägger nästan all arbetstid på att få fram vikarier till alla arbetspass.

– I vanliga fall brukar vi ha ungefär fem personer sjuka per vecka. Den här veckan är det 25, säger Niklas Engblom.

På skärmen framför honom på kontoret på Borgmästargården syns ett rutnät som visar personalens veckoschema. Schemat lyses upp av idel rosa rutor, där rosa betyder frånvaro utan vikarie. Inför helgen saknas personal på åtta av passen och det är redan torsdag. Men Niklas tar det hela med ett samlat lugn. Metodiskt
ringer han samtal efter samtal för att höra efter
om någon har möjlighet att ställa upp.

Niklas Engblom vid sitt skrivbord

– Det brukar alltid lösa sig, säger han. Vi har
ganska många timvikarier vi kan ringa till.
Sedan finns det också fast personal som
gärna vill jobba lite extra. Jag vet ganska väl
vilka jag kan fråga.

Hög frånvaro på boendet

Eftersom personalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom så har frånvaron under perioder varit mycket hög på äldreboendet.

– Men det är väldigt olika på våra sju avdelningar, säger han. På någon avdelning är hälften av personalen borta, på andra avdelningar är det ingen frånvaro alls.

Utmanande problemlösning

I vanliga fall arbetar Niklas bland annat med rekrytering och annan administration kring boende och medarbetare, men just nu tar bemanningen all tid, ofta något mer än heltid.

Niklas Engblom

Niklas Engblom

– Jag tycker om att jobba, så ännu så länge är det inga problem, säger Niklas. Jag är ju ledig på kvällar och helger och eftersom bemanningstelefonen används av andra när jag inte är här så tar jag ju inte med mig jobbet hem.

försöka lösa problemen och samtidigt försöka undvika att personal och boende blir sjuka.

– Medarbetarna här har varit grymma, säger Niklas. De jobbar på och täcker upp för varandra när vissa måste stanna hemma.

Nya timvikarier

För att ytterligare förstärka resurserna har nya timvikarier rekryterats och snabbutbildats för att kunna arbeta på äldreboendet.

– Just nu har vi sju nyanställda timvikarier som går på introduktionspass med personalen för att lära sig jobbet. Jag tycker det är schysst av personalen att ta emot elever just nu. Alla vill verkligen hjälpas åt för att få det att funka.

Niklas tycker att det är positivt att flera personer hört av sig som tidigare inte hade tänkt sig att arbeta inom vården. Det finns också exempel på vårdpersonal, till exempel undersköterskor, som arbetat med annat i flera år men som nu gärna vill hjälpa till i vården igen.

– Det känns ju väldigt positivt, säger han. Vi har redan börjat anställa personal till sommaren. Men vi behöver ännu fler.

När vi ringer upp igen på fredag morgon berättar Niklas att han frågat några i den ordinarie personalen som tagit på sig extra pass. Alla rosa rutor i schemat är borta och alla pass inför helgen är bemannade.

Fotnot: Sedan reportaget gjordes har en stor del av personalen kommit tillbaka. Under vecka 19 var frånvaron tillbaka till genomsnittlig nivå igen.