Artikeln publicerades 16 september 2019

Kampanj: Våld är aldrig OK

I mitten av september inleder Vaxholms stad en informationskampanj om våld i nära relationer. Syftet med kampanjen är att belysa att våld inte alltid syns på ytan och visa att det finns hjälp att få, både för den som är utsatt och för den som utsätter någon för våld.

–Våld i nära relationer är ofta förknippat med fysiskt våld men det kan också ta sig helt andra uttryck och det är viktigt att vi lyfter fram, säger Mikael Landberg, myndighetschef på socialförvaltningen i Vaxholms stad.

Antalet anmälningar till Vaxholms stad om våld i nära relationer är få men Mikael Landberg är övertygad om att det finns ett mörkertal, inte minst när man tittar på andra typer av våld än det fysiska.

–Det kan till exempel handla om hot, nedlåtande ord, aggressivt beteende, tvångssex eller kontroll. Den typen av våld kan vara svårare att upptäcka och prata om – det är inte självklart att den som är utsatt, eller den som utsätter någon, är medveten om var gränserna går.

Men det finns hjälp att få. Idag finns det flera etablerade organisationer dit man kan vända sig för att få råd och stöd.

–På socialförvaltningen samarbetar vi bland annat med Alternativ till våld (ATV), som erbjuder stöd och behandling till den som blir utsatt för våld eller den som har ett vålds- och aggressionsproblem. Det går alltid bra att kontakta socialförvaltningen direkt, så ser vi till att sätta in rätt insatser och ta de kontakter som behövs. Vi har tystnadsplikt och det går att vara anonym för den som vill ha råd och vägledning, betonar Mikael Landberg.

Om kampanjen

Informationskampanjen finansieras av medel från Socialstyrelsen för arbete mot våld i nära relationer. Informationskampanjen pågår 16-29 september och kommer bland annat att synas på utvalda busshållplatser i Vaxholm, annonser i lokaltidningar, anslagstavlor, Facebook och på stadens webbplats.

Läs mer om våld i nära relationer

För mer information, kontakta:

Mikael Landberg, myndighetschef på socialförvaltningen i Vaxholms stad

E-post: mikael.landberg@vaxholm.se