Artikeln publicerades 15 september 2022

Kampanjvecka för hållbara skolresor

Under vecka 38 står ett antal tjänstepersoner från Vaxholms stad utanför skolorna och informerar skolbarn och föräldrar. Meningen är att uppmuntra till hållbara resor till och från skolan. Arbetet är en del av europeiska mobilitetsveckan.

Den europeiska mobilitetsveckan, tidigare trafikantveckan, infaller 16–22 september. Det är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter.

Vaxholms stad fokuserar i år på skolorna genom att informera om och uppmuntra hållbara sätt att ta sig till skolor. Tjänstepersoner från kommunförvaltningen kommer att finnas utanför en av Vaxholms F–6 skolor per morgon. Även kommunpolis kommer att medverka.

Syftet är att främja gång och cykling till skolan pga. av fördelarna det ger för trafiksäkerheten, hälsan och miljön.

I Sverige samordnas kampanjen av Trafikverket, läs mer:

Trafikverket.se Europeiska-mobilitetsveckan/ Länk till annan webbplats.

Information och inspiration för mer hållbara resor, läs mer:

Vaxholms stad, Cykla eller gå till skolan, pdf Pdf, 197 kB.