Artikeln publicerades 24 mars 2022

Kan du erbjuda husrum för en längre tidsperiod?

Vi vill från Vaxholms stad tacka för det fantastiskt fina engagemang som vi möter hos er Vaxholmsbor! Viljan att hjälpa människor på flykt från Ukraina är stor och vi får många erbjudanden om upplåtande av sängplatser och husrum. Det vi söker just nu är bostäder som kan erbjudas under en längre tid.

Vaxholms stad förbereder oavbrutet för att säkerställa att vi kan erbjuda ett tryggt mottagande för personer som blir anvisade till Vaxholm efter beslut om tillfälligt uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Vi söker husrum som kan erbjudas minst ett år

Vi söker bostäder och husrum som kan upplåtas under minst ett år, med möjlig förlängning.

Tror du att du har möjlighet att erbjuda husrum för längre tidsperiod är du välkommen att kontakta socialförvaltningens registrator via sociala@vaxholm.se för vidare diskussion.

Evakueringsboenden på kort sikt

Kommunen rapporterar veckovis till Länsstyrelsen det antal evakueringsboenden vi har att tillgå. Utifrån hur läget ser ut just nu och den information vi får från Migrationsverket så är vår bedömning att vi har tillräckligt med evakueringsboenden i nuläget.

Socialförvaltningen fokuserar därför på mer långsiktiga boendelösningar.

Vi kan just nu inte ta emot kläder och prylar

Vaxholms stads verksamheter har för tillfället ingen möjlighet att ta emot kläder, möbler eller sjukvårdsprodukter. Vi inventerar, planerar och förbereder dock för att situationen kan förändras. När ett sådant behov uppstår kommer vi informera om hur ni kan hjälpa till. I dagsläget rekommenderar vi att ni kontaktar frivilligorganisationer som kan ha andra möjligheter än vi har för tillfället.