Artikeln publicerades 21 januari 2021

Kronängsskolan undervisar på plats från 25/1

Från och med måndag 25 januari går Kronängsskolan tillbaka till närundervisning, det vill säga att undervisning på plats i skolan. Alla elever och vårdnadshavare har informerats.

I mitten av december gick Kronängsskolan över till fjärr- och distansundervisning för eleverna i årskurs 7 och 8 för att minska risken för smitta. Nu kommer skolan att återgå till närundervisning, det vill säga att undervisa eleverna på plats i skolans lokaler.

Beslutet har fattats med hänsyn till smittoläget i regionen och i kommunen och till den låga sjukfrånvaron bland personal och elever. Vid förändrat läge kan beslutet omprövas.

Alla elever och vårdnadshavare har informerats om ändringen.