Artikeln publicerades 11 januari 2021

Kulturskolan går över till distansundervisning

Från och med terminsstart måndag 18 januari till och med söndag 24 januari kommer Kulturskolans undervisning att i möjligaste mån bedrivas på distans.

Vårterminen brukar börja tidigare men har flyttats fram till 18 januari för att ge personalen möjlighet att ställa om till distansundervisning.

Bakgrunden till förändringen är det rådande smittläget i pandemins spår och regeringens uppmaning den 18 december till landets kommuner om att stänga alla icke nödvändiga verksamheter.

Den verksamhet som inte kan ställas om till distansundervisning ställs in.