Artikeln publicerades 10 februari 2022

Lång väntetid för bygglov

Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm har under senare tid haft en mycket hög arbetsbelastning. Anledningen är en hög ärendemängd i kombination med tidigare vakanta tjänster. Därför är det just nu cirka 6 månaders väntetid innan bygglov- eller strandskyddsärenden kan hanteras. Vi beklagar situationen och arbetar hårt för att korta handläggningstiden.

Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm har, i likhet med många andra byggnadsnämnder i Sverige, under senare tid haft en mycket hög arbetsbelastning. Samtidigt har bygglovsenheten haft flera vakanta tjänster. Detta gör att väntetiderna nu är mycket långa innan ärenden kan hanteras. I dagsläget tar det cirka 6 månader ifrån det att ett ärende har kommit in innan det börjar att handläggas. Ärenden hanteras i den ordning de kommer in.

Fler anställda handläggare

Byggnadsnämnden har inte mandat att anställa ytterligare medarbetare utan att säkerställa att man får extra anslag för något sådant. Kommunfullmäktige i Vaxholm beslutade under hösten om extra resurstilldelning till stadsbyggnadsnämnden för att kunna anställa ytterligare medarbetare. Fler resurser är nu på plats men det tar ännu en tid innan den stora mängden ärenden betats av.

Det är självfallet beklagligt och olyckligt att stadsbyggnadsnämnden inte haft tillräckliga resurser och bemanning för att hantera situationen. Vi hoppas på förståelse och gör allt för att minska problemet.