Artikeln publicerades 26 april 2020

Läs om Vaxholms stads hållbarhetsarbete

I veckan presenterades årets hållbarhetsredovisning för Vaxholms stad. I den redovisas arbetet för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen.

Vaxholms stad har en betydande roll i arbetet med att visa vägen mot hållbar utveckling lokalt. Genom demokratiska processer och uppdrag kan kommunen skapa engagemang, få genomslag och åstadkomma förändring. Kommunen är en viktig part i genomförandet inom bland annat omsorg, skola och samhällsplanering.

Vaxholms stad ska implementera hållbarhetsmålen och Agenda 2030 i alla stadens verksamheter enligt politiskt beslut. Hållbarhetsstrategin ska ange riktningen och vilka strategiska åtgärder som ska prioriteras fram till 2030, baserat på agendans mål och delmål.

Under 2019 har kommunen haft medborgardialoger med över tusen deltagare om Vaxholm idag och om hur Vaxholms ska utvecklas fram till 2040.

Här är några exempel på hållbarhetsarbete under 2019:

  • Vaxholms stad har deltagit i det nationella projektet Glokala Sverige för att öka kunskapen och kännedomen om Agenda 2030.
  • De globala hållbarhetsmålen har också implementeras i mål och budget samt i kommunens verksamhetsstyrning.
  • Under året har webbsidor om hållbar livsstil tagits fram på www.vaxholm.se, där invånare kan inspireras till att bidra till ett hållbart Vaxholm.
  • I arbetet med att behålla den biologiska mångfalden har bland annat en fältinventering av pollinatörer gjorts och åtgärder för att begränsa spridningen av invasiva arter.
  • En dagvattenstrategi har tagits fram och antagits. Den beskriver hur dagvatten ska hanteras för att vattnets innehåll av föroreningar inte ska leda till en försämring av vattenkvalitén.
  • Nära samverkan med polis, ett samordnat trygghets- och säkerhetsarbete, trygga skolmiljöer och och drogförebyggande arbete har bidragit till att Vaxholm är Vaxholm nu är tryggast i länet och den näst tryggaste kommunen i landet.

Hållbarhetsredovisningen kompletterar Vaxholms stad årsredovisning, som en separat del. Meningen är att fler ska kunna ta del av vad som genomförts, vad som prioriteras och vilka utmaningar Vaxholm står inför i arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Läs hela hållbarhetsredovisningen här Pdf, 1.9 MB.