Artikeln publicerades 30 juni 2021

Lättnader i restriktioner införs från 1 juli

Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten har meddelat att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det fortsatt mycket viktigt att noga följa de allmänna råden.

Lättnaderna i steg 2, från och med 1 juli 2021

Allmänna sammankomster:
Deltagartaket för allmänna sammankomster höjs till 50 personer stående inomhus, 300 personer sittande inomhus, 600 personer stående utomhus och 3.000 per sektion sittande utomhus.

Motionslopp
900 deltagare får vistas start- och mål i motionslopp och ännu fler får vistas i banan.

Demonstrationer
Upp till 1.800 personer ska få delta i demonstrationer.

Inomhusarrangemang
50 personer får vistas i hyrda lokaler inomhus.

Serveringsställen
Serveringsställenas öppettider är inte längre begränsade.

Antal gäster per bord inne
Åtta personer får sitta vid samma bord inomhus (men fortsatt med en meters avstånd mellan sällskapen).

Uteserveringar
På uteservering finns inte längre något maxtak på hur stort ett sällskap får vara.

Handla och kontakter vid resor
Råden om att handla ensam och att undvika att träffa nya kontakter vid resor tas bort.

Träffa andra
Uppmaningen om att enbart träffa sina närmaste dras tillbaka.

Munskydd
Rekommendationen om att bära munskydd under rusningstider i kollektivtrafiken tas bort.

Kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter
Råden till föreningar för kultur, fritid och idrott om att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner.

Föreningsstämmor
Föreningar kan genomföra stämmor utan krav på att det ska vara på distans.

Konferenser och resor i tjänst
Konferenser och tjänsteresor kan genomföras – om smittskyddsåtgärder vidtas.

Rekommendationer som kvarstår för privatpersoner

  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer.
  • Undvik att vara nära nya nära kontakter, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid.
  • Umgås med fördel utomhus.
  • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • Maxgräns på åtta personer per bord vid servering inomhus.
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta.


Läs mer