Artikeln publicerades 29 oktober 2018

Linfärjans försöksperiod avslutades med rekordsiffror

Den treåriga försöksperioden med miljöfärjan till Vaxholms kastell nådde rekordsiffror 2018 och siktet är nu inställt på fortsatt trafik.

Med rekordsiffror avslutades i september i år den treåriga försöksperioden med linfärjan till Vaxholms kastell. Över 100 000 personresor har genomförts under perioden maj - september 2018. Räknat under hela försöksperioden rör det sig om närmare 300 000 personresor. Den lilla gula linfärjan har blivit en naturlig del av stadsbilden i Vaxholm, som sedan tidigare trafikeras av vägfärjor och skärgårdsbåtar mellan öarna.

Under perioden har tillgängligheten till Kastellet förbättrats och antalet besökare har ökat betydligt. Aktiviteterna på resmålet har blivit fler, ny hyresgäst har tillkommit och de befintliga hyresgästernas verksamhet har kunnat utvecklas. Linfärjan har även ökat tillgängligheten till Kastellet för rörelsehindrade och rederiet har tagit stöd av stadens handikappråd för att hitta förbättringar.

Samverkansparterna Vaxholms stad, Statens Fastighetsverk och Färjerederiet ser sammantaget mycket positivt på den genomförda projektperioden, och har även en förhoppning om att färjan ska kunna fortsätta angöra Vaxön och Vaxholms kastell redan kommande säsong.

Upphandling av drift av linfärjan pågår just nu, fram till 22 november.