Artikeln publicerades 21 oktober 2016

Lyckad första säsong för Vaxholms linfärja

Nu har Kastelletledens första säsong summerats och Vaxholm stad, Statens fastighetsverk och Färjerederiet kan konstatera att antalet resande översteg förväntningarna.Intresset från allmänheten var stort redan från start med 5 700 resor under invigningshelgen. Totalt har cirka 98 000 enkelresor företagits med linfärjan och cirka 49 000 besökare har kommit med linfärjan till Vaxholms kastell. Uppskattningsvis har besöksantalet till Kastellet tredubblats jämfört med föregående år. Inga olyckor har förekommit, med koppling till lindriften.

Nästa år trafikerar linfärjan Kastelletleden med start i maj. Under tiden ser vi fram emot att följa det arbete som inletts med att locka fler företag och verksamheter att etablera sig på Kastellet. Statens fastighetsverk hyr nu ut totalt 1 840 kvm i de anrika byggnaderna. Med linfärjan som en ny del av stadsbilden öppnas möjligheter för både fler besökare och fler verksamheter på Kastellet även kommande säsonger.

Om linfärjan Vaxholmen

Vaxholm tar årligen emot nästan en miljon besökare och Kastellet är ett efterfrågat utflyktsmål i staden. Med linfärjan Vaxholmen förbättras tillgängligheten och besökare och Vaxholmsbor erbjuds tätare och mer flexibel trafik till Vaxholms kastell.

Linfärjan ligger i framkant när det gäller att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem med fossilfri drift. Vaxholms stad, Statens fastighetsverk och Trafikverket Färjerederiet står bakom satsningen som pågår under en treårig provperiod.

För mer information, vänligen kontakta

Vaxholms stad: Lars Lindgren, kommunalråd, 0722‐34 54 88

Statens fastighetsverk: Mathias von Schlieben, fastighetschef, 0702‐34 85 69

Trafikverket Färjerederiet: Anders Werner, rederichef, 0706‐76 15 70