Artikeln publicerades 13 oktober 2017

Majoritetspartiernas information efter rådgivande folkomröstningen

Efter den rådgivande folkomröstningen har majoritetspartierna i Vaxholm analyserat resultatet och samtal har förts med oppositionspartierna.

Här nedan kan du läsa hela det pressmeddelande som majoritetspartierna i Vaxholm skickat ut.

Pressmeddelande från M, C, L och MP i Vaxholm:

Vi har lyssnat och reviderar planen för Norrberget

Valresultatet av den rådgivande folkomröstningen har analyserats och samtal har förts med oppositionen. Nu har majoriteten arbetat fram ett förslag som ska stärka Vaxholm långsiktigt. Det innebär färre bostäder och fler kommunala verksamheter på Norrberget.

Vi, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har valt att ta tid på oss för att analysera valresultat. Syftet har varit att försöka hitta en väg framåt som är positiv för såväl Vaxholms utveckling ekonomiskt som för demokratin. Samtal har förts vid tre tillfällen med gruppledarna för oppositionspartierna för att lyssna in och om möjligt hitta en gemensam väg framåt.

-Samtalen har förts i en god anda. Men det är också så att de politiska partierna inom de olika blocken har olika uppfattningar i frågeställningen kring Norrbergsskolan, säger Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ett starkt önskemål i valrörelsen och från oppositionspartierna har varit fler kommunala verksamheter på Norrberget. Därför föreslår majoriteten att ett kvarter behålls i kommunal ägo för ett nytt särskilt boende samt att ändamålsenliga lokaler byggs för bibliotekets behov. Det innebär att såväl förskola, fritids, särskilt boende samt bibliotek inryms på en viktig och central plats för Vaxholmsborna.

-En redan bra plan för Norrberget blir nu ännu bättre. Positivt för Vaxholm och oss medborgare i alla avseenden, säger Lars Lindgren.

Malin Forsbrand, gruppledare för Centerpartiet, håller med.

-Vi har ansträngt oss för att hitta en väg framåt som kan ena i stället för att splittra Vaxholm. Vi har lyssnat på den oro och de önskemål människor i Vaxholm har uttryckt i samtal med oss under kampanjaktiviteterna och tagit hänsyn till resultatet av folkomröstningen. Det här förslaget stärker Vaxholms demokrati och ekonomi och gynnar alla kommuninvånare.

Majoriteten föreslår också att antalet bostäder i exploateringsprogrammet revideras ned och att planer på bostäder i Johannesbergsparken och ytterligare bostäder på Petersberg omprövas.

-Eftersom det finns en oro för att volymen av nya bostäder på Vaxön blir för stor, har vi beslutat att exploateringsprogrammet och Vaxholms översiktsplan ska uppdateras. Detta kommer att ske i dialog med kommuninvånarna för att säkra en god förankring. Arbetet startar under 2018, säger Anne-Charlotte Eriksson, gruppledare för Miljöpartiet.

Det här förslaget innebär att Norrbergsskolan får lämna plats åt andra ändamålsenliga lokaler, bostäder och stadsliv. Erfarenheter från andra kommuner visar att renovering av äldre fastigheter inte varit ekonomiskt försvarbart menar gruppledarna i majoriteteten. Bostäder på Norrberget behövs för att säkra finansplanen och för att minska kommunens lån. Det gör det också möjligt att tillgodose skolans och äldrevårdens behov av bra och ändamålsenliga lokaler utan att behöva höja skatten.

-Stadens låneskuld måste ner och en varsam bebyggelseutveckling på Norrberget är nödvändig. Det ger oss pengar. Vi kommer också i samarbete med Besqab undersöka möjligheter till trygghetsboenden för äldre. Att förtäta i redan förtätade områden är en framtidsnyckel, säger Michael Baumgarten, gruppledare för Liberalerna.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Lindgren, (M): 072-234 54 88

Malin Forsbrand, (C): 070-540 91 19

Michael Baumgarten, (L): 070-833 05 64

Anne-Charlotte Eriksson, (MP): 070-130 41 45