Artikeln publicerades 25 augusti 2015

Miljösmart i skärgården

Vaxholms stad finns på plats på Söderhamnsplan torsdag 27 aug kl 10.00-16.00 och fredag 28 aug kl. 09.00-16.00.

Här finns möjlighet att ställa frågor om stadens hållbarhetsarbete. Det
finns även information om blåplanen, som just nu är ute på samråd. Dessutom finns en utställningsskärm om skyddsvärda objekt på land och i vatten.

Under torsdag eftermiddag är fokus båttoaletter och båtbottentvätt. Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) finns på plats. Fredag förmiddag ligger kustbevakningen vid kaj med sitt fartyg KBV 315. Årskurs 9-elever som har temaarbete om Östersjön kommer att kunna gå ombord och få information om kustbevakningens verksamhet.

Fredag eftermiddag finns Energirådgivningen tillgänglig för er som vill ha råd om energieffektivisering, båtmotorer och andra klimatrelaterade frågor.