Artikeln publicerades 5 februari 2021

Möte i kommunfullmäktige flyttat till 22/3

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att flytta fullmäktiges sammanträde 15 februari till 22 mars 2021 klockan 18.00.

Utgångspunkten under rådande smittoläge är att endast kalla till sammanträde när det är absolut nödvändigt.

Eftersom det inte är några tidskritiska beslut som behöver fattas av fullmäktige under februari finns möjligheten att flytta fram sammanträdet utan att det får några konsekvenser i de beslut som ska fattas.

Ledamöter och ersättare är informerade.

Se sammanträdet digitalt

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde live och i efterhand på www.vaxholm.se under fliken Kommun & politik. Där finns också dagordning inför mötet och protokoll som publiceras eftereåt så snart det är justerat.

Webbsändning kommunfullmäktige

Politiska möten, kallelser och protokoll