Artikeln publicerades 8 september 2020

Nationell minoritet: lämna dina synpunkter

Just nu arbetar Vaxholms stad med att ta fram en policy för det minoritetspolitiska arbetet. Vill vi gärna att du som tillhör en nationell minoritet (judisk, romsk, samisk, sverigefinsk eller tornedalsk) lämnar dina synpunkter på det förslag som nu finns innan det antas.

I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoriteterna har stärkta rättigheter och möjligheter i kontakten med Vaxholms stad och andra myndigheter.

Lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet. Samtliga kommuner och andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna inflytande över frågor som berör dem.

Vaxholm tar fram en gemensam policy

Av lagen framgår också att alla kommuner ska anta mål- och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. I Vaxholm görs detta genom att kommunfullmäktige ska anta en kommunövergripande policy för det minoritetspolitiska arbetet.

Lämna dina synpunkter

Det finns nu ett färdigt förslag till policy men innan den antas vill vi gärna att du som tillhör en nationell minoritet lämnar dina synpunkter på förslaget.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet:

Förslag till policy Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete Pdf, 187.8 kB.

Skicka dina synpunkter via mejl till: kansliet@vaxholm.se

Skriv synpunkterna utan information som kan identidiera dig (med undantag för din majladress).

Det går också bar att posta synpunkterna till:

Kansliet, Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm.

Vi behöver dina synpunkter senast torsdag 1 oktober 2020.