Artikeln publicerades 12 oktober 2017

Naturvärdesbedömning

Nu finns en sammanfattning av rapporten "Naturvärdesbedömning, Vaxholms kustvatten" att ta del av.