Artikeln publicerades 30 juni 2015

Nu äntligen! Hamngatan är gågata!

På grund av leveransförseningar har arbetet med att göra del av Hamngatan till gågata dragit ut på tiden, men nu är det klart.

Nämnden för teknik, fritid och kultur har beslutat att del av Hamngatan ska vara gågata .Gågatan kommer att inrymma planteringar, cykelställ och sittmöjligheter.

Gågata innebär att vanlig trafik är förbjuden men boende ska kunna angöra sin fastighet, företag ska kunna ta emot varuleveranser och det finns parkering för funktionshindrade. Gågata innebär att parkeringsplatser på den delen av Hamngatan inte kan användas under sommaren.

Eventuella frågor kan ställas till tekniska enheten tekniska@vaxholm.se

Detta gäller för en gågata:

Ur Trafikförordning (1998:1276) 8 kap.

Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.

1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.

2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.

3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för:

1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan, 2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,

3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller

4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan. Förordning (2007:101).