Artikeln publicerades 1 december 2020

Nu finns vaccin mot säsongsinfluensa

I år är det stor efterfrågan på vaccin mot säsongsinfluensan och redan i mitten av november hade fler än 65 000 personer vaccinerats. Den som har ökad risk för att bli allvarligt sjuk vid influensainfektion får vaccinera sig kostnadsfritt fram till 28 februari.

Vaccinationen för årets såsongsinfluensa är i full gång. Vaccinationsperioden pågår mellan den 3 november 2020 och den 28 februari 2021.

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller om de har en ökad risk att bli allvarligt sjuka eller behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Dessa grupper har förtur till vaccination som då är kostnadsfri.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid efter vecka 16.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOLlänk till annan webbplats eller svår astmalänk till annan webbplats.
  • Du har diabetes typ 1länk till annan webbplats eller diabetes typ 2länk till annan webbplats.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har en mycket kraftig övervikt.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.

Om du inte tillhör någon av grupperna som har ökad risk att bli allvarligt sjuka men ändå vill vaccinera dig får du kontakta den mottagning du tänk gå till. Prioriteringen är fortfarande de som är i riskgrupp. Priset varierar.

Det finns fortfarande många vaccindoser kvar hos de flesta vaccinatörer, men hos enskilda mottagningar är vaccinet slut. Du kan därför få gå till en annan mottagning än den du hade tänkt. Mer vaccin från Region Stockholms distributörer kommer att fördelas till prioriterade vårdcentraler.