Artikeln publicerades 10 december 2021

Nu öppnar Arninge station

Efter flera år av byggarbete står nu projektet E18 Arninge station klart med bussterminal, ny tågstation och stor pendlarparkering. Området är tänkt att bli en knutpunkt för resor med buss, bil, cykel och tåg. Från och med 12 december stannar också buss 670 i Arninge.

I den kraftigt växande Stockholmsregionen är trycket på infrastrukturen stort och det är viktigt att fler kan välja att resa hållbart. Därför har Trafikverket nu byggt E18 Arninge station i samarbete med SL och Täby kommun. Vaxholm är också med på ett hörn och delfinansierar den nya pendlarparkeringen.

Arninge är nu tänkt att bli en viktig bytespunkt för nordöstra Stockholm. Meningen är skapa snabba och enkla byten mellan buss, tåg, cykel och bil. I Arninge ska du kunna parkera din cykel eller bil och sedan fortsätta resan med buss eller tåg.

Den 140 meter långa inglasade gångbron över motorvägen kommer att fungera som ett resecentrum med tre trapphus, till tåg, bussar och till Arninge centrum.
Från och med söndag morgon 12 december stannar både roslagsbanans tåg Österskär–Stockholm och busstrafiken i Arninge.

De busslinjer som börjar trafikera Arninge är: 524, 612, 615, 624, 624C, 625, 626, 628, 628C, 639, 670, 676, 680 och 683 samt nattbusslinjerna 696, 698, 699 och 694.

Linje 670 får en ny hållplats vid Arninge station. Här kan du byta till Roslagsbanan och övriga busslinjer som stannar vid stationen, exempelvis mot Kista och Norrtälje. Stoppet vid Arninge station innebär en något längre restid för dig som reser till och från Stockholm.

Samtidigt sätter SL en ny linje mellan Stockholm och Vaxholm, 670X, som endast går i rusningstrafik och som inte stannar vid Arninge station.

Här kan du se en beskrivande bild av området Arninge station

Flygbild av området kring Arninge station