Artikeln publicerades 20 februari 2017

Nu satsas det på fritidshemmen

Utbildning ska stärka verksamheternas koppling till läroplanen och bidra till att behålla elever högre upp i åldrarna.

Under våren inleder Vaxholms stad en utbildningssatsning för alla som arbetar inom stadens fritidshem. Fokus ligger på hur fritidshem och skola tillsammans ska bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande samt hur man ska möta elevernas intressen och behov på deras nivå.

–Elever och föräldrar i Vaxholm är i stort väldigt nöjda med fritidshemmen i kommunen och verksamheterna får ofta beröm. Samtidigt har vi svårt att motivera äldre elever, som istället väljer att vara hemma. Här måste vi bli bättre på att ta tillvara deras intressen och se hur vi kan kombinera dem med målen i skolan, säger Myrna Selenius, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen.

Enligt läroplanen ska fritidshemmets verksamhet bidra till såväl skolans sociala och demokratiska uppdrag som till dess ämneskunskapsuppdrag. Kopplingen till alla dessa delar ska bli ännu tydligare framöver.

–Ett av målen med den här satsningen är att stärka elevernas inflytande över aktiviteterna som bedrivs på fritidshemmen. Det blir en möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. I den här åldern är också den sociala biten central och det är viktigt att eleverna får möjlighet att uttrycka sig och ta in kunskaper på andra sätt än i skolan.

På utbildningsförvaltningen hoppas man också att utbildningen ska leda till att stärka Vaxholms stad som en attraktiv arbetsgivare.

–Det är hög tid att det satsas på fritidshemmen. De hamnar ofta i skymundan när vi pratar om elevers utveckling, vilket är synd. För det görs så mycket bra ute i verksamheterna som bidrar till att våra barn och ungdomar får en meningsfull fritid, poängterar Myrna.

För mer information, vänligen kontakta:

Myrna Selenius, telefon 08-541 709 14, e-post myrna.selenius@vaxholm.se