Artikeln publicerades 19 december 2021

Nya rekommendationer om test vid inresa till Sverige

Från och med 16 december utökas Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning vid inresa. Alla bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. Regeringen och Folkhälsomyndigheten förbereder för fler smittskyddsåtgärder den närmaste tiden beroende på hur smittläget utvecklas.

Rekommendationen om test vid inresa till Sverige gäller både för vaccinerade och ovaccinerade personer, och även för den som haft covid-19 det senaste halvåret. Rekommendationen gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

Övriga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, sedan 8 december:

  • Vaccinera dig mot covid-19. Det är den bästa åtgärden för att stoppa pandemin.
  • Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. Det gäller även dig som är vaccinerad.
  • Undvik om möjligt trängsel i kollektivtrafiken genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
  • Vuxna rekommenderas att använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Det finns också allmänna råd bland annat om vaccinationsbevis vid offentliga sammankomster och smittskyddsåtgärder för serveringsställen.

Arbetsgivare uppmanas underlätta för anställda att vaccinera sig, se till att undvika trängsel på arbetsplatsen och möjliggöra distansarbete i viss utsträckning.