Artikeln publicerades 27 mars 2020

Öppna förskolan stänger inomhusverksamheten

Med start fredag 27/3 kommer öppna förskolans verksamhet att förändras till följd av covid-19. Tills vidare stängs all inomhusverksamhet. Uteverksamheten på fredagar bedrivs som vanligt.

Fredag 27/4 beslutades att öppna förskolan i Vaxholms stad förändrar sin verksamhet med anledning av det uppkomna läget.

Tills vidare kommer öppna förskolan att bedrivas enligt följande:

  • All verksamhet inomhus upphör.
  • Måndag–torsdag är öppna förskolan stängd och obemannad men utomhusleksaker och värmestugan i Ullbergska parken hålls tillgänglig för allmänheten.
  • På fredagar är öppna förskolan bemannad och verksamheten bedrivs utomhus.

Förändringen görs både för att under rådande omständigheter minska risken för smittspridning genom att undvika frivillig verksamhet inomhus och för att möjliggöra att personalresurser vid behov nyttjas på annat sätt.