Artikeln publicerades 17 mars 2021

Överklagan avslagen för Resarö Mitt

Fredag 12 mars avslog mark- och miljödomstolen överklagandet av detaljplan 382 Resarö Mitt. Om ingen överklagar ärendet till den högre instansen, Mark- och miljööverdomstolen senast 6 april så vinner detaljplanen laga kraft.

Planområdet för Resarö Mitt, detaljplan 382, ligger centralt på norra Resarö. Det omfattar Resarö skola, kapellet, livsmedelsbutiken, förskolan och ett antal privatägda fastigheter samt hela Överbyvägen fram till Överbyslingan.

Syftet med planen är att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär, att reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna användas för bostäder, handel, service och liknande verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade 16 november 2020 att anta förslaget till detaljplan för Resarö mitt. Ärendet överklagades till mark- och miljödomstolen (MMD) som alltså avslog överklagan 12 mars 2021.

Fram till 6/4 är det nu möjligt att överklaga beslutet till den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Om ärendet inte överklagas så vinner detaljplanen laga kraft.

Läs mer om detaljplanen för Resarö mitt Länk till annan webbplats.