Artikeln publicerades 5 november 2021

Parkeringsplatser tas bort längs Hamngatan

Efter att gatan vid gästhamnen stängts av har en enkelriktad slinga nu skapats i Vaxholm. För att underlätta framkomligheten på Hamngatan kommer flera av parkeringsplatserna längs gatan att göras om till lastplatser. Vi ber alla trafikanter om tålamod och förståelse.

Tisdag 2 november stängdes gatan vid gästhamnen av för biltrafik av säkerhetsskäl. Anledningen är att undersökningar visar att gatan är underminerad. Gående kan fortfarande ta sig fram i området. Se karta över det avstängda området.

För att underlätta biltrafiken i staden har en enkelriktad slinga skapats längs Hamngatan, Strandgatan, Fiskaregatan och Trädgårdsgatan. Se karta över den enkelriktade slingan.

Parkeringsplatser blir lastplatser

Längs Hamngatan kommer parkeringsplatserna på den norra sidan av gatan att stängas av från livsmedelsbutiken och ner till hamnrondellen för att räddningstjänsten ska komma fram och för att transporter ska kunna stanna och lasta av utan att trafiken hindras. Följ skyltning på platsen.

Busstationen vid Söderhamnsplan är avstängd tills vidare och buss 670 vänder nu istället vid färjeterminalen i Västerhamnen.

Det är i dagsläget inte klart hur länge området kommer att behöva vara avspärrat. Vaxholms stad arbetar just nu med en rad lösningar för att avspärrningen ska orsaka så lite problem som möjligt. Till exempel undersöks möjligheten att skapa extra parkeringsplatser.

Informationen uppdateras löpande.

Vi ber alla trafikanter om tålamod och förståelse. Lämna gärna bilen hemma om du har möjlighet.

Röd-gul vägavspärrning

Kontaktinformation

För frågor kontakta tekniska enheten.

E-post: tekniska@vaxholm.se