Artikeln publicerades 12 oktober 2021

Polisen kallar till medborgardialog 19/10

Polisen och Vaxholms stad bjuder tillsammans in Vaxholmsbor till medborgardialog kring lägesbilden vid Kronängsskolans stora parkering där det på senare tid har rapporterats om oroligheter, främst under helgkvällar. Kom gärna och prata, dela dina upplevelser och tankar kring hur vi tillsammans kan lösa problemen.

Kommunen och polisen har fått in flera signaler kopplat till ökad oro vid ungdomssamlingar den senaste tiden, framför allt under fredag och lördagskvällar. Det handlar bland annat om skadegörelse utomhus, olovlig körning, alkohol och droger och hög musik. Bensinmacken och livsmedelsbutiken har rapporterat om snatteri och skadegörelse.

Därför bjuder man nu in till medborgardialog. Meningen är att polisen och kommunen ska få en tydligare bild av vad som pågår och skapa dialog kring vad vi tillsammans kan göra åt problemen och hur tryggheten kan ökas.

Välkommen till Kronängsskolans parkering tisdag 19 oktober klockan 16:00–17:30.

Alla som har tankar kring vad som händer och hur vi kan arbeta för att minska problemen och öka tryggheten är välkomna. Polisen hoppas möta såväl boende i området kring Kronängsskolan som ungdomar och andra som har upplevelser av problemen.

Förutom polisen finns också representanter från Vaxholms stad på plats, bland andra socialchef, utbildningschef, hållbarhetschef, socialsekreterare och chef för enheten samverkan och stöd.

Den som har tankar och idéer men som inte kan delta på mötet den 19 oktober är välkommen att kontakta polisen eller kommunen via e-post:

Vaxholms kommunpolis Emilie Halvarsson, emilie.halvarsson@polisen.se

Hållbarhetsenheten i Vaxholms stad, hallbarhet@vaxholm.se

tre par fötter i gympadojjor