Artikeln publicerades 24 september 2020

Positiva resultat i polisens trygghetsmätning

Vaxholmarnas svar i polisens senaste trygghetsmätning visar att invånarna i kommunen känner sig trygga jämfört med resten av Stockholms län. Väldigt få uppger att de har varit utsatta för våld eller avstått från någon aktivitet på grund av oro.

Polisregion Stockholm har genomfört en trygghetsundersökning för att kartlägga utsatthet för brott och upplevelser av brott, säkerhet och trygghet. Resultaten som framkommer är att invånarna i Vaxholm känner sig trygga. Väldigt få anger att de varit utsatta för våld och få har avstått från någon aktivitet på grund av oro.

Svar på frågor om man varit utsatt för brott skiljer sig inte från regionen i stort vad gäller stöld, skadegörelse, bedrägeri eller fysiskt våld under det senaste året.

Trygga bostadsområden

Resultatet visar att 85 procent i Vaxholms stad är mycket eller ganska trygga på kvällarna i sitt bostadsområde, att jämföra med region Stockholm där det är 66 procent. Generellt sett uppger Vaxholmsborna i lägre utsträckning problem i området såsom ordningsstörningar, synliga narkotika- eller alkoholproblem, skadegörelse och nedskräpning.

Sex procent uppger att de varit utsatta för bedrägerier de senaste 12 månaderna, en procent uppger att de varit utsatta för fysiskt våld, åtta procent uppger att de varit utsatta för stöld och fyra procent har varit utsatta för skadegörelse.

Kommun och polis i samverkan

39 procent i regionen upplever att ungdomar som stör ordningen är ett problem jämfört med 19 procent av Vaxholmsborna och av dem är det endast två procent som anser att ungdomar stör i stor utsträckning.

– Mätningen visar att Vaxholm är en trygg kommun, säger Madeleine Larsson hållbarhetschef i Vaxholms stad. Kommunens trygghets- och säkerhetsgrupp i nära samverkan med polisen är en god förutsättning för ett lyckat trygghetsarbete.

Förutom kommunens proaktiva ungdomsverksamhet ser Madeleine Larsson också en viktig framgångsfaktor i alla engagerade medborgare som bidrar till trygghet.

– Här finns engagerade föräldrar som nattvandrar, båt- och grannsamverkansgrupper, föreningsaktiva, volontärer på prästgården och många andra aktiva medborgare som är delaktiga på olika sätt.

 

Om trygghetsmätningen

Polisens trygghetmätning har genomförts genom pappersenkät i brevutskick, som även innehåller en länk till webbenkät som alternativ svarsmetod.

Urvalet omfattar folkbokförda personer i Stockholmsregionens 27 kommuner i åldersintervallet 16–84 år. Totalt har 65 procent besvarat enkäten. Vaxholm hade en svarsfrekvens på 70 procent (670 personer).

Om du ser eller utsätts för ett brott, ring alltid 112 och gör en polisanmälan.

Har du tips om brott, ring 114 14. Där och på polisens webbplats kan du göra vissa polisanmälningar.